1.KONU:
1.1 Bu şartname mutfaklarda yangın riskinin yüksek olduğu; bacalar,davlumbazlar filtreler,ocaklar,kuzineler,ızgaralar ve benzeri diğer pişirme elemanlarının bulunduğu bölgelerdeki muhtemel bir yangını otomatik olarak algılayarak söndürebilecek,paket tip yangın söndürme sistemine ait teknik özellikleri ifade eder.
2.KAPSAM:
2.1 Bu şartname mutfak tipi davlumbaz sistemlerinde kullanılan söndürücü kimyasal sıvı,söndürücü depolama tüpleri,algılama ve mekanik boşaltma düzeneği,boşaltma nozulları ve diğer yardımcı ekipmanlara ait tasarım malzeme ve montaj bilgilerini kapsar.
3.GENEL ÖZELLİKLER:
3.1 Her sistem kendi içinde bir bütün olup özellikli tüm elemanlar aynı üreticinin ürünü olacaktır.
3.2 Mutfak tipi davlumbaz söndürme sistem tasarımı;ölçekli olarak çizimi yapılmış mutfak yerleşim planı üzerinden ilgili NFPA normları (96 ve 17A)ve UL300 standartları esas alınarak yapılacaktır.
3.3 Sistem davlumbaz içindeki dedektörler vasıtasıyla otomatik olarak veya kaçış yoluna yerleştirilecek elle çekme istasyonu ile herhangi bir yangın anında devreye girerek boşaldığı ortama zarar vermeyen sıvı kimyasal söndürücü malzemeyi yangın mahalline süratle boşaltarak yangını söndürecektir.
3.4 Sistemde kullanılan ekipmanların tümü UL 300 onaylı olacaktır.Firma bu hususu teklif dosyasında belgeleyecektir.
3.5 Riskin söz konusu olduğu her cihaz grubu ve davlumbazı için bir sistem uygulanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
4.1TASARIM
4.1.1 Sistem tasarımı idare tarafından verilecek ölçekli olarak çizimi yapılmış mutfak yerleşim planı üzerinden veya yüklenici firmanın yer keşfi sonucu çıkartacağı mutfak yerleşim planından ilgili NFPA normları (96 ve 17A)ve UL 300 standartları esas alınarak yapılacaktır.
4.1.2 Firma proje çözümlerini tasarıma esas kriterlerini hesap yöntemlerini ilgili standartların ilgili maddelerine atıf yaparak ölçekli çizimleri ile birlikte teklif dosyasında idereye sunacaktır.

4.2 MALZEMELER
4.2.1 Söndürücü kimyasal sıvı: Düşük Ph derecesine sahip potasyum bazlı bu nedenle boşaldığı ortama zarar vermeyen yağlı ortam yangınlarını çok kısa sürede bastıracak ve söndürecek nitelikte sıvı kimyasal bir çözelti olacaktır.Ait olduğu ebattaki bir tüpü tam dolduracak miktardaki sıvı söndürücü plastik bidonlarda taşınmaya hazır olacaktır.Söndürücünün raf ömrü 10 yıldan az olmayacaktır.
4.2.2 Söndürücü kimyasal sıvı depolama tüpü : Söndürücü tüpler paslanmaz çelik malzemeden mamül olacaktır.20C DE 175 PSL çalışma basıncına uygun olarak kuru nitrojen ile basınçlandırılacaktır.Söndürücü tüpler sürekli basınçlı tip olacak üzerinde kontrolü kolay olan bir manometre bulunacaktır.Bu manometre sayesinde tüpün çalışır durumda olup olmadığı heran izlenebilecektir.Söndürücü tüp üzerindeki vanalar prinç ten malzemeden mamül olacaktır.Tüpler RAL 3000 kırmızı renkle boyanmış olacaktır.
4.2.3 Mekanik boşaltma düzeneği:Mekanik boşaltma düzeneği paslanmaz çelik ön yüzünde vidalarla sabitlenen kapağı bulunan bir kutu içerisinde,yaylı,mekanik veya pnömatik olarak söndürücü tüpe itici gazı yollayabilecek nitelikte olacaktır.Düzeneğin kapağında sistemin durumunu (hazır/aktive olmuş) gösteren göstergesi bulunacaktır.Sistemin elle boşaltılmasını sağlayan normal koşulda üzerindeki zincirli bir halka ile sabitlenerek çalışması engellenen manuel patlatma pimi olacaktır.
4.2.4 Boşaltma nozulu:Kullanılan her tip nozul restorant sistemi özel uygulamaları için test edilmiş ve onaylanmış olacaktır.Nozulun kendisi pirinç veya krom kaplama olacaktır.Nozulun püskürtücü kısmı krom kaplama üzerine nozul tipi ve akış oranı yazılı olacaktır.Nozulun tıkanmasını önleyen pislik tutucusu bulunmaktadır.Ayrıca her bir nozulun boşalma anında açılan plastik kapağı olacaktır.
4.2.5 Algılama sistemi:Davlumbaz içinde veya ocak üzerinde herhangi bir yangın olması halinde oluşacak ısıyı algılayarak eriyip kopabilen metal sigortalı dedektör (182c de aktifleşen seçilecek)bulunacaktır.Dedektör le mekanik boşaltma mekanizması arasında bağlı vaziyette ve gergin şekilde bulunan yekpare çelik malzemeden mamül algılama teli olacaktır.
Sistemin çalışma prensibi:Yangın esnasındaki yüksek ısıdan dolayı 182C DE metal sigortalı dedektör eriyerek kopacak algılama teli gevşeyecek bu sayede mekanik boşaltma mekanizması tetiklenmiş olacaktır.
4.2.6 Boşaltma hattı:boşaltma hattında dikişsiz paslanmaz çelik boru kullanılacaktır.Galvaniz boru ve fittings kesinlikle kullanılmayacaktır.Borular bükülmeyecek bağlantılarda ve dönüşlerde mutlak surette fittings kullanılacaktır.Sızdırmazlık için teflon sargıdan yararlanılacaktır.Boruların dış yüzeyi ve bağlantı ağızları kir,yağ ve pastan arındırılmış olacaktır.Borular sarsıntı ve darbelere dayanabilecek bir şekilde sabitlenecektir.
4.2.7 Elle çekme istasyonu:Boşaltma düzeneğinden çıkan algılama teli hattı ile ayrı özellikte bir hat içinden geçen algılama teli bu mekanizmaya bağlanacak ve elle çekildiğinde telin gerilmesiyle düzenek harekete geçirilebilecektir.
4.2.8 Kontak anahtarı:Boşaltma düzeneği içine yerleştirilen mevcut alarm sistemine sinyal göndermek elektrikli ocakların ve diğer elektrikle çalışan cihazları ve sistemleri kapatmak veya açmak için kullanılacak tek çıkış kontak anahtarı bulunacaktır.

5.EĞİTİM
5.1 Yüklenici firma idarenin tespit edeceği sayıda personele mutfak tipi davlumbaz söndürme sistemleri ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı 1 gün süre ile ücretsiz eğitim verecektir.
5.2 Eğitimin süresi idarenin uygun görmesi durumunda uzatılabilecektir.

6.KULLANMA KLAVUZU
6.1 Yüklenici firma kullanma ile ilgili katalog talimat vb bilgileri içeren dokümanları 3 nüsha ve Türkçe olarak idareye teslim edecektir.

7.GARANTİ
7.1 Mutfak tipi davlumbaz söndürme sistemleri üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garanti altında olacaktır.Firma bununla ilgili tüm evraklarını düzenleyerek idareye teslim edecektir.

8.SERVİS VE YEDEK PARÇA
8.1 Mutfak tipi davlumbaz söndürme sistemlerinin her türlü bakım ve onarımı ve servis işlerini yürütebilmek amacı ile en az 1 adet yetkili teknik servisi bulunacak ve yüklenici firma teklifinde bu hususu belgeleyecektir.
8.2 Yüklenici firma yedek parça temini ve teknik servis hizmeti sağlamaya yönelik en az 10 yıllık taahüt te bulunacaktır.